נאסר אבראהים נעמה השקעות בע"מ
בניין מסחרי סלים זאמל
עבודות קבלניות - בניין מסחרי סלים זאמל - ריינה