נאסר אבראהים נעמה השקעות בע"מ
בניין עפיפי, נצרת
עבודות קבלנות, בניין המסחרי עפיפי, נצרת
שנת 1976