נאסר אבראהים נעמה השקעות בע"מ
צור קשר
חברת אבראהים נעמה נאסר השקעות בע"מ
נצרת 1029 פרטי ת.ד 10638 מיקוד 16000
טל: 04-6567745/5 | פקס: 04-6565257
Email: a_naeme@hotmail.com